മലയാളത്തിൽ വീണ്ടും ഞെട്ടിച്ച് എക്സ്‍പ്രഷൻ ക്വീൻ എയ്ഞ്ചല്‍ റിതി! 😳 കാവ്യയെ വരെ ഞെട്ടിച്ച് കുഞ്ഞ് മാലാഖ വീണ്ടും.!! [വീഡിയോ]

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയി മാറുന്ന നിരവധി താരങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട്. പലരും ടിക് ടോക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വീഡിയോകളിലൂടെ ആണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നത്. മുതിർന്നവർ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ഈ ഒരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ പോലും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. അടുത്തിടെയായി സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് എയ്ഞ്ചല്‍ റിതി എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ പേരാണ്.

വളരെ നാളുകളായി ടിക് ടോക് വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അടുത്തിടെയാണ് താരം സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ ചർച്ചചെയ്യപ്പെട്ടത്. ലിപ്‌ലോക് അടക്കം വളരെ കൃത്യമായി വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന താരത്തിന്റെ മുഖഭാവവും മറ്റും പെട്ടെന്നാണ് ആളുകൾക്ക് ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നത്. താരം ഒരു മലയാളി ആണോ അതോ മറ്റു ദേശക്കാരി ആണോ എന്ന് പോലും അറിയുവാൻ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ ആകെ പരിശോധനകൾ നടന്നിരുന്നു.

വളരെ നാളുകളായി ടിക് ടോക് വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അടുത്തിടെയാണ് താരം സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ ചർച്ചചെയ്യപ്പെട്ടത്. ലിപ്‌ലോക് അടക്കം വളരെ കൃത്യമായി വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന താരത്തിന്റെ മുഖഭാവവും മറ്റും പെട്ടെന്നാണ് ആളുകൾക്ക് ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നത്. താരം ഒരു മലയാളി ആണോ അതോ മറ്റു ദേശക്കാരി ആണോ എന്ന് പോലും അറിയുവാൻ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ ആകെ പരിശോധനകൾ നടന്നിരുന്നു.

വളരെ നാളുകളായി ടിക് ടോക് വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അടുത്തിടെയാണ് താരം സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ ചർച്ചചെയ്യപ്പെട്ടത്. ലിപ്‌ലോക് അടക്കം വളരെ കൃത്യമായി വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന താരത്തിന്റെ മുഖഭാവവും മറ്റും പെട്ടെന്നാണ് ആളുകൾക്ക് ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നത്. താരം ഒരു മലയാളി ആണോ അതോ മറ്റു ദേശക്കാരി ആണോ എന്ന് പോലും അറിയുവാൻ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ ആകെ പരിശോധനകൾ നടന്നിരുന്നു.

Comments are closed.